OGŁOSZENIA

Kolejni wyszkoleni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gołdapskiego

12 listopada 2023 roku zakończyło się rozpoczęte 2 września br. szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych, które było realizowane w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

Do egzaminu obejmującego formę teoretyczną oraz praktyczną przystąpiło 29 słuchaczy z 10 jednostek, tj. OSP Banie Mazurskie, OSP Cisówek, OSP Dubeninki, OSP Dunajek, OSP Górne, OSP Grabowo, OSP Grodzisko, OSP Lisy, OSP Pluszkiejmy oraz OSP Żytkiejmy.

Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy druhów w oparciu o test z zakresu BHP i zagadnień z programu szkolenia, natomiast część praktyczna miała na celu weryfikację umiejętności i znajomości związanych z pracą strażaka ratownika m.in. w zakresie działań gaśniczych i ratowniczych. Wszyscy słuchacze zaliczyli egzamin na ocenę pozytywną.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Składamy również podziękowania Komendzie Powiatowej PSP w Ełku za sprawne przeprowadzenie testów w komorze dymowej oraz firmie „JANEX” z Kośmidr (gm. Gołdap) za udostępnienie wraków pojazdów do ćwiczeń praktycznych i Panu Zdzisławowi Galińskiemu z Gołdapi za drzewo przekazane na potrzeby szkolenia w zakresie pracy z pilarkami.

Opracowanie: mł. bryg. Michał Herman
Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Jabłoński