OGŁOSZENIA

Kolejni wyszkoleni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gołdapskiego

W okresie 3–11 lutego 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi zrealizowane zostało szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do egzaminu obejmującego formę teoretyczną oraz praktyczną przystąpiło 16 słuchaczy z 9 jednostek, tj. OSP Cisówek, OSP Dubeninki, OSP Dunajek, OSP Górne, OSP Lisy, OSP Pluszkiejmy, OSP Surminy, OSP Żabin oraz OSP Żytkiejmy.

Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy druhów w oparciu o test z zagadnień ujętych w programie szkolenia, natomiast część praktyczna miała na celu weryfikację umiejętności i znajomości wykonywania zadań związanych m.in. z obsługą pojazdów pożarniczych oraz wybranego sprzętu ratowniczego.

Wszyscy słuchacze zaliczyli egzamin na ocenę pozytywną.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opracowanie: mł. bryg. Michał Herman
Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Jabłoński

Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Rol-Masz