OGŁOSZENIA

Kolejni wyszkoleni dowódcy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gołdapskiego

W dniu 21 kwietnia 2024 roku zakończyło się rozpoczęte 13 kwietnia 2024 roku szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódcy OSP).

Szkolenie zostało zrealizowane w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

Do egzaminu obejmującego formę teoretyczną przystąpiło 8 słuchaczy z 4 jednostek tj.:

  • OSP Lisy;
  • OSP Pluszkiejmy;
  • OSP Surminy;
  • OSP Żytkiejmy.

Egzamin polegał na sprawdzeniu wiedzy druhów. Test składał się z 40 pytań z zagadnień ujętych w planie nauczania.

Wszyscy słuchacze zaliczyli egzamin na ocenę pozytywną. Serdecznie gratulujemy absolwentom i życzymy dalszych sukcesów!

źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-goldap/kolejni-wyszkoleni-dowodcy