OGŁOSZENIA

Kolejne spotkanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom

7.
W dzisiejsze przedpołudnie (27.04.2022 r.) Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała kolejne spotkanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, na które zaproszony został insp. dr Dariusz Stachelek komendant Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.
 
Funkcjonariusz policji przeczytał opowiadanie  z  książki podkom. Jolanty Sorkowicz Na ratunek Poli pt. „Woda- żywioł, z którym żartów nie ma” oraz podarował odblaski dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

 

Wszystkie dzieci uczestniczące w akcji oraz biblioteka szkolna otrzymały publikację Doroty Suwalskiej  „Wtajemniczeni- nie wszystko złoto, co złote” zakupioną w ramach otrzymanego dofinansowania z patronatu burmistrza.

Akcja Cała Polska czyta dzieciom objęta jest honorowym patronatem Burmistrza Gołdapi.