OGŁOSZENIA

Kolejne niebezpieczne znalezisko z czasów II wojny światowej

Podczas prac ziemnych na stawie w miejscowości Linowo został znaleziony niebezpieczny przedmiot będący pozostałością jeszcze z czasów II wojny światowej. Policjanci zabezpieczyli niewybuch do czasu przyjazdu i podjęcia go przez  wojskowy patrol saperski.

Wczoraj (24.10.2023r.) w godzinach rannych oficer dyżurny gołdapskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia niewybuchu podczas wykopu stawu w Linowie na terenie gminy Dubeninki. Na miejsce natychmiast udał się funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

W trakcie wstępnych oględzin i podjętych czynności ustalił, że jest to pocisk moździerzowy pochodzący z okresu II wojny światowej. Dyżurny KPP Gołdap poinformował oficera dyżurnego Jednostki Wojskowej w Giżycku o potrzebie podjęcia niewybuchu. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia do momentu przyjazdu saperów i podjęcia przez nich pocisku.

Przypominamy, aby w przypadku znalezienia materiału wybuchowego pod żadnym pozorem nie dotykać, nie przesuwać i nie przenosić go, ani nie używać wobec niego jakichkolwiek narzędzi! Natychmiast o owym znalezisku należy poinformować Policję. Odpowiednio przeszkolony funkcjonariusz  potwierdzi czy mamy do czynienia z niewybuchem, zabezpieczy miejsce zdarzenia i zawiadomi o tym patrol saperski.