OGŁOSZENIA

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Gołdap!

Gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „ Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r.” na »Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo« 
 
Beneficjentami konkursu są gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie, które położone są na Warmii, Mazurach i Powiślu.
Celem jest promocja i upowszechnianie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej.
 
Wydarzenia objęte dofinansowaniem obejmują promocję jednego produktu lub surowca żywnościowego charakterystycznego dla obszaru gminy oraz muszą wpisywać się w realizację zadań własnych gminy, w szczególności związanych z:
– promocją gminy poprzez promocję żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej, która była/jest wytwarzana na terenie gminy jako elementu rozwoju tożsamości gminy;
– promocją dziedzictwa kulturowego gminy poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego, produktów tradycyjnych wytwarzanych na terenie gminy;
– aktywizacją lokalnych społeczności poprzez organizację wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych;
– promocją lokalnej kultury poprzez organizację wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców zamieszkujących gminę.
 
W ramach konkursu wpłynęło 21 wniosków, 3 wnioski nie spełniły wymagań formalnych. Pomoc finansowa została udzielona 11 gminom na łączną kwotę wynoszącą ponad 109 tys. zł.
Eko-pal
Proniek
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Sauna
Beauty Space