OGŁOSZENIA

Klasa pełna wspomnień, marzeń i planów- kreatywnie w SP w Pogorzeli

Od wielu lat placówka w Pogorzeli aktywnie włącza się w działania na rzecz współpracy między narodami, pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Idee współzależności, tolerancji i szacunku dla wszystkich są w szkole istotne. Dzięki wyjazdom w ramach #Erasmus+ uczniowie mają okazję poszerzać horyzonty i poznawać inne kultury. Oswajają się również z językami obcymi.

Chcąc pozostać przez cały rok szkolny w atmosferze podróży i zapału do odkrywania, uczniowie i nauczyciele SP w Pogorzeli stworzyli klasę pełną ich wspomnień, marzeń i planów. W takim klimacie młodzież z pewnością będzie chętniej przyswajać wiedzę.

SP w Pogorzeli