OGŁOSZENIA

Kiedy rozpocznie się procedura składania wniosków na dożywianie dzieci ?

292519270_2345069902300929_6613492379919885321_n
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że od dnia 8 sierpnia 2022 r., przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł , co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 
Prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem socjalnym danego rejonu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.15 do 15.15.