Kary za niezarejestrowanie pojazdu

Kary za niezarejestrowanie pojazdu źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązują znowelizowane przepisy Prawa o ruchu drogowym.

Przepisy przewidują kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł w przypadku niedopełnienia obowiązku:

  • zarejestrowania pojazdu używanego, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia
  • zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia przeniesienia prawa własności (np. umowa kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany, faktura, postanowienie o nabyciu spadku)

Wysokość naliczenia kary będzie zależeć od zakresu naruszenia prawa, powtarzalności naruszeń i korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia ustawy.

Nowe przepisy nie dotyczą pojazdów sprowadzonych przed wejściem w życie noweli.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Komentarze    Brak komentarzy