OGŁOSZENIA

Karta Dużej rodziny- co nam daje, na jakie zniżki możemy liczyć, jak ją założyć?

277150341_493700272211276_4086089718713464859_n

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program wspierający rodziców mających co najmniej troje dzieci. 

 

Karta służy promocji modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Nie jest uzależniona od dochodu, mogą korzystać z niej osoby o różnym statusie materialnym. Dzięki niej można korzystać ze zniżek przyznawanych przez państwowe i prywatne firmy. Istnieje już od 2014 roku i jest dostępna w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.

Komu przysługuje karta? Czy traci ważność?

Karta przysługuje rodzinom, w której rodzice mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 lat. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Co daje karta dużej rodziny? Gdzie możemy z niej skorzystać?

Wprowadza ona system zniżek, a jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej. Zniżki obowiązują na towary i usługi np. komunikacyjne, sportowe, bankowe, paliwowe czy spożywcze. Możemy skorzystać z niej między innymi w takich sklepach jak: Lidl, Carrefour, Intersport, Coccodrillo.

Co jest potrzebne by wyrobić Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny?

Ważne, aby w chwili składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, spełniać wszystkie wymagania związane z wydaniem karty. Wniosek o przyznanie karty składa się w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania lub drogą elektroniczną. Może to zrobić każdy pełnoletni członek rodziny.

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują rozwodnikom?

Tak, uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicowi, który ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Bez znaczenia jest, czy rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkają.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie KDR w Gołdapi? Ile musimy czekać?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy wypełnić wniosek o wydanie Karty i złożyć go w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, (pokój nr 13 ).

Pobierz wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wypełnij go, a następnie zanieś do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi lub złóż elektronicznie.

Wniosek można również złożyć nie wychodząc z domu – elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. (Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.)

Co do zasady gmina/urząd powinien rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej podlega opłacie w wysokości 10 zł.