OGŁOSZENIA

Kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci w SP 5

W dniach 1-19 listopada przypada ogólnoświatowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci. Jest to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży.

Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpieczne i szczęśliwe.

W tym roku kampania ma zwrócić przede wszystkim uwagę na to, jak reagować na przemoc i co może zrobić każdy z nas w ciągu 10 sekund, żeby ją powstrzymać.

W związku z tym 16 listopada 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi zostały przeprowadzone działania, w ramach których dzieci i młodzież wykonywały plakaty, które następnie zostały umieszczone na korytarzach szkolnych.

Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani na pomarańczowo, dzięki czemu mogli uniknąć odpytywania. Dzień wcześniej w klasach została przeprowadzona pogadanka na temat tego, na czym polega kampania POMARAŃCZOWA WSTĄŻKA.

W oddziałach przedszkolnych i klasach I-III odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji p. Martą Andruczyk i p. Agnieszką Zarzycką – pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

                                                                  Samorząd Uczniowski

                                                              Szkolne Koło Wolontariatu

PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Ubezpieczenia
Rol-Masz