OGŁOSZENIA

Już jutro zabrzmi pierwszy dzwonek !

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich rozpoczęli nowy rok szkolny.

W uroczystym apelu z tej okazji uczestniczyli m.in. wójt gminy Łukasz Kuliś oraz przewodnicząca rady gminy Stefania Urbańska.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 za nami. Oprócz przedstawicieli naszego samorządu, w uroczystości z tej okazji wziął udział między innymi z-ca komendanta placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich – mjr Dariusz Wilczyński.

Apel szkolny poprowadził wicedyrektor ZPO w Baniach Mazurskich, Andrzej Czebanyk.

W jego trakcie głos zabrał również wójt gminy Łukasz Kuliś, który poinformował rodziców o planach związanych z funkcjonowaniem miejscowego przedszkola.

Ubezpieczenia
Fotowoltaika
Rol-Masz
PK Serwis 2023