OGŁOSZENIA

Już jest! Magiczna LEŚNA PRACOWNIA w SP 3!

 Już jest! W Szkole Podstawowej nr. 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi dobiega końca realizacja projektu „Leśna pracownia“. Powstała w ramach programu „EKOPRACOWNIA zielone serce szkoły” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.

Realizacja projektu: przebiegała według zaplanowanego harmonogramu przewidzianego na

03 VII – 30 IX 2023r. Prace zakończyły się wraz z końcem sierpnia, tak aby uczniowie mogli korzystać z nowej pracowni już od pierwszych dni nowego roku szkolnego.

   W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:

 • 1. Odnowiono ściany wraz z położeniem fototapety.
 • 2. Zakupiono tablicę dźwiękową – odgłosy lasu.
 • 3. Wymieniono drzwi do zaplecza.
 • 4. Wymieniono nawierzchnię podłogi. 
 • 5. Zakupiono stoliki i krzesła  uczniowskie.
 • 6. Wymieniono urządzenia sanitarne.
 • 7. Zakupiono modele ptaków do zamontowania pod sufitem.
 • 8. Zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem.
 • 9. Zakupiono zegar ścienny z kurantami ptaków.

Powyższe działania są w 100% zgodne z harmonogramem finansowo- rzeczowym zadania.

W trakcie realizacji zadania, pojawiły się nowe pomysły, znalazły się osoby zainteresowane pomocą, dlatego wykonane zostały dodatkowe zadania.

Zadania nieobjęte dofinansowaniem z WFOŚiGW, wzbogacające „Leśną pracownię“:

 1. Zakup i montaż wielofunkcyjnego monitora multimedialnego wraz z nagłośnieniem.
 2. Zakup i montaż  karniszy, firan i zasłon tematycznych.
 3. Wykonanie przez firmę florystyczną dekoracji na parapecie „Mini ekosystemy leśne“
 4. Wykonanie modeli jadalnych gatunków grzybów.
 5. Wykonanie modeli leśnych gatunków chrząszczy.
 6. W ramach realizacji zadań doradztwa zawodowego, model szkieletu został ubrany

w mundur leśnika.

 • Przygotowano wystawę poroży jelenia, łosia i sarny. Fajek i szabli dzika.
 • Pod sufitem modele ptaków zostały zawieszone na gałązkach pospolitych gatunków drzew. Naturalne liście po zaschnięciu  zostaną zastąpione papierowymi, tak aby można było wykorzystywać je do nauki rozpoznawania gatunków.
 • Powstała gazetka ścienna poświęcona bioróżnorodności Puszczy Rominckiej.

Łącznie na utworzenie „Leśnej pracowni“ przeznaczono 65 250,00 zł.

    Powstała pracownia w pełni wyposażona, bezpieczna, wygodna i atrakcyjna. „Leśna pracownia” powstała po to, aby można było w niej prowadzić szeroko rozumianą działalność pro ekologiczną.

Zajęcia, które będą się w niej odbywały, z pewnością będą sprzyjały ochronie bioróżnorodności Puszczy Rominckiej. Wzrośnie świadomość  społeczności lokalnej, o tym, jak unikatowym  miejscem  jest Puszcza Romincka. Wzrośnie świadomość ekologiczna, kulturowa, historyczna, biologiczna społeczności szkolnej ale też i mieszkańców powiatu, poprzez upowszechnianie w mediach lokalnych informacji na temat realizacji projektu.

Kształtowane będą postawy proekologiczne oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ochrony bioróżnorodności i gospodarki wodnej.