OGŁOSZENIA

Jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika!

Dziś (16.06) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Dom Kultury w Gołdapi odbył się jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi imienia Mikołaja Kopernika.

W wydarzeniu udział wziął Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz z Zastępcą Burmistrza Joanna Magdalena Łabanowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi Wojciech Hołdyński wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi oraz Starosta Gołdapi Marzanna Wardziejewska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium oświaty, służb mundurowych, pracownicy szkoły, uczniowie, rady rodziców oraz przyjaciele szkoły. Nie zabrakło również patrona szkoły Mikołaja Kopernika.

Program artystyczny rozpoczęły informacje o historii szkoły. Szkoła cały czas rozwija się i pięknieje mówiła dyrektor Sylwia Ostrowska, dziękując za pomoc i wsparcie włodarzom miasta i przyjaciołom szkoły.

W dalszej części programu prowadzący przedstawili działania i dokonania szkoły przez pryzmat najważniejszych wartości, jakimi kierował się w życiu Mikołaj Kopernik – naukowiec, astronom, matematyk, lekarz, wojskowy, człowiek renesansu.

Jak przystało na jubileusz, nie zabrakło piosenek o szkole, tortu, kwiatów i wspomnień.