OGŁOSZENIA

Jakie są aktualne zasady kwarantanny w Polsce?

coronavirus-4947210_1920

Co zmieniło się w polskich regulacjach prawnych dotyczących kwarantanny po narażeniu na zakażanie SARS-CoV-2? Jakie są aktualne zalecenia?

Czas trwania kwarantanny, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19:

 • 5 dni (dla osób, które udzielają świadczenia chorym na COVID-19, żołnierzy i funkcjonariuszy) – obowiązuje od 2 lutego,
 • 7 dni (miałeś kontakt z osobą zakażoną lub wystawione skierowanie na test -trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego),
 • 10 dni (wracasz z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji),
 • 14 dni (wracasz spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji).

 

Kto nie podlega obowiązkowej kwarantannie:

 • osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie,
 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 (jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na chorobę współlokatora, kwarantanna osoby zaszczepionej będzie zdjęta dopiero po uzyskaniu przez nią negatywnego wyniku testu),
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które chorowały na COVID-19, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na chorobę współlokatora, kwarantanna ozdrowieńca będzie zdjęta dopiero po uzyskaniu przez nią negatywnego wyniku testu).

 

Kwarantanna może dotyczyć osób zaszczepionych, jeśli np.:

 • wracasz z wyjazdu spoza strefy Schengen i nie przedstawisz negatywnego wyniku test przy kontroli granicznej;
 • mieszkasz z osobą, która ma koronawirusa.

 

WAŻNE: Jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na skierowanie na test, a wynik badania wyszedł negatywny- jesteś zwolniony z kwarantanny. Natomiast jeżeli kwarantanna została nałożona ze względu na to, że przebywałeś z osobą zarażoną nie jesteś zwolniony z kwarantanny- nawet mając negatywny wynik testu.

Izolacja domowa:

Izolacji zostają poddane osoby z pozytywnym wynikiem testu. Izolacja domowa trwa:

10 dni jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia będzie tego wymagał.

Jeśli wykonujesz zawód medyczny, jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem od 2 lutego Twoja izolacja będzie trwać:

 • 7 dni (od dnia uzyskania  pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2),
 • 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).