OGŁOSZENIA

Jaka była liczba bezrobotnych w końcu maja 2022 w Gołdapi?

PUP, powiatowy urząd pracy, bezrobocie,

Każdego miesiąca Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi podsumowuje liczbę osób zarejestrowanych ze statusem osoby bezrobotnej.

Według stanu na dzień 31 maja 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowanych było 651 osób bezrobotnych.

30 kwietnia 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 656 osób bezrobotnych.

Oznacza to, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5 osób.

Natomiast w stosunku do maja 2021 r. (731 bezrobotnych) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 80 osób.