OGŁOSZENIA

Jak zmienić stały obwód wyborczy?

Wybory samorządowe odbędą się w Polsce w dwóch turach: 7 i 21 kwietnia 2024 roku. Po raz pierwszy w wyborach lokalnych zostanie wykorzystany Centralny Rejestr Wyborców (CRW).

Czym jest CRW? Jest rejestrem w systemie teleinformatycznym, który powstał na mocy Kodeksu wyborczego. Są w nim uwzględnione dane wszystkich wyborców- polskich obywateli oraz cudzoziemców, którzy posiadają uprawnienia do oddania głosu w Polsce.

Centralny Rejestr Wyborczy służy do:

  • przygotowania wyborów i referendów;
  • ustalania liczby wyborców;
  • sporządzania spisów wyborców.

W poprzednich wyborach parlamentarnych istniała możliwość zmiany miejsca głosowania. Jednak w nadchodzących wyborach samorządowych nie ma takiej perspektywy. Skorzystamy z czynnego prawa wyborczego jedynie w stałych obwodach głosowania, które są przypisane do naszego adresu zamieszkania lub zameldowania na stały pobyt.

Już teraz logując się do aplikacji mObywatel 2.0 lub odwiedzając stronę mObywatel.gov.pl można zweryfikować, w jakiej lokalizacji będziemy głosować.

Możemy zmienić stały obwód głosowania- w tym celu należy udać się do urzędu lub wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw

Warto dodać załącznik potwierdzający, że mieszkamy pod konkretnym adresem, np. oświadczenie właściciela mieszkania lub umowę najmu mieszkania. Decyzja o dopisaniu do stałego obwodu głosowania zostanie podjęta w ciągu 5 dni.

Przypominamy, że na wyborach wystarczy okazać elektroniczny mDowód, jest on tak samo traktowany jak dowód plastikowy.

Fotowoltaika
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Rol-Masz