OGŁOSZENIA

Jak zgłosić autokar do kontroli?

Wakacje to czas wzmożonych wycieczek dzieci i młodzieży, dlatego też w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych zachęcamy do zgłaszania kontroli autobusów wiozących je na letni wypoczynek.

Priorytetem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji. Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo jest sprawdzenie autokaru wiozącego je na letni wypoczynek. Podczas kontroli sprawdzany jest stan techniczny pojazdu, jego obowiązkowe wyposażenie, jak również uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

Chęć dokonania przez policjantów sprawdzenia pojazdu można zgłaszać całodobowo pod numerem telefonu 47 735 74 00 bądź osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33. Kontrola odbędzie się w miejscu wskazanym przez osoby zamawiające o uzgodnionej godzinie. Dobrą praktyką jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ponadto, informujemy, że każdy rodzic ma możliwość za pomocą e-usługi „Bezpieczny Autobus” sprawdzić, czy autokar, którym jego dziecko będzie jechać na wycieczkę ma ważne, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz badanie techniczne. Aby uzyskać dostęp do informacji wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu: www.bezpiecznyautobus.gov.pl.

Beauty Space
Eko-pal
Proniek
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Ubezpieczenia
Rostek, Rawinis
Sauna