OGŁOSZENIA

Jak wygląda sytuacja bezrobocia w powiecie gołdapskim?

Stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,4 % (stan na 29.02.2024 r.). Ponad 845 tysięcy osób jest zarejestrowanych w Urzędach Pracy. Przyjrzyjmy się statystykom naszego regionu.

W województwie warmińsko- mazurskim stopa bezrobocia wynosi 8,8%, a w samym powiecie gołdapskim 8,1%.

Według stanu na dzień 31 marca 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowane były 534 osoby bezrobotne. To o 80 osób mniej, niż na dzień 29 lutego 2024 roku i 207 osób mniej, niż w marcu 2023 roku.

Natomiast według stanu na dzień 29 lutego 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowanych było 614 osób bezrobotnych. To oznacza, że liczba osób bez pracy zmniejszyła się o 44 osoby w stosunku do 31 stycznia 2024 roku i o 189 osób porównując luty 2023 roku.

Poniżej przygotowaliśmy tabele, w których znajdują się podsumowania:

  • za 2024 rok:

  31.03.2024 29.02.2024 31.01.2024
ilość 534 614 658

  • za początek 2023 roku:

  31.03.2023 28.02.2023 31.01.2023
ilość 741 803 839

Statystyki mówią jasno- liczba osób zarejestrowanych w gołdapskim Urzędzie Pracy systematycznie maleje.

W galerii zdjęć zamieszczamy tzw. Barometr zawodów 2024. Jest on prognozą na zapotrzebowanie zawodów w naszym powiecie. Aktualnie zawody są podzielone na dwie grupy:

  • deficytowe, czyli takie, w których w najbliższym czasie będzie można zdobyć najłatwiej zatrudnienie;
  • zrównoważone- liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby chętnych i zdolnych osób do zatrudnienia.

Wyniki badania są cenną wskazówką dla osób chcących się przekwalifikować jak również dla młodzieży wybierającej kierunek dalszego rozwoju. Skorzystają z niego też osoby chcące zmienić miejsce zamieszkania.

źródło: https://goldap.praca.gov.pl/