OGŁOSZENIA

Jak skutecznie się komunikować ?- Warsztaty w SP5

image_50455297

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich uczestniczyli w warsztatach, których celem było nabycie umiejętności z zakresu porozumiewania się, a w szczególności kształtowania niezbędnych kompetencji do budowania prawidłowych relacji rówieśniczych.

Jest to jedno z wielu działań projektu „Azymut trzeźwości- powrót do normalności” finansowanego ze środków przyznanych przez Burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Wioletta Werner- Wysocka

Patrycja Magielnicka