OGŁOSZENIA

IRYD Sp. z o.o. ZATRUDNI ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA ZMIANY W SYSTEMIE PRACY TRZYZMIANOWEJ

IRYD Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 5 19-500 Gołdap zatrudni:

 •  ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA ZMIANY W SYSTEMIE PRACY TRZYZMIANOWEJ

 

Więcej informacji do uzyskania u Dyrektora Wydziału 2 – Pana Kamila Dyszkiewicz – k.dyszkiewicz@iryd.pl lub w siedzibie firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy.

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

INFORMACJA RODO 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji”.

Można również wyrazić chęć udziału w kolejnych rekrutacjach.

Poniżej przedstawiamy warunki przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 5 w Gołdapi, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Administratora, reprezentującym jego prawnie uzasadniony interes oraz organom administracji publicznej, organom ścigania i sądom, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan / Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach (w tym wypadku dane będą przechowywane do 5 lat).