OGŁOSZENIA

IRYD SP. Z O. O. zatrudni pracownika na stanowisko SPECJALISTA ds. FINANSÓW

IRYD SP. Z O.O.

Zatrudni pracownika na stanowisko

SPECJALISTA ds. FINANSÓW

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych firmy
 • analizowanie potrzeb finansowych firmy 
 • negocjowanie z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi warunków i cen produktów rynku finansowego i ubezpieczeniowego
 • przygotowanie dokumentacji dla celów pozyskania produktów finansowych
 • kontakty z klientami firmy w obszarze rozliczeń finansowych 

WYMAGANIA

 • umiejętność pozyskiwania instrumentów finansowych
 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia 
 • doświadczenie na podobnym stanowisku 
 • umiejętność radzenia ze stresem
 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność
 • umiejętności analityczne 

OFERUJEMY

 • pracę w stabilnej firmie 
 • wynagrodzenie adekwatne do stanowiska, kwalifikacji i zaangażowania 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy.

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej oraz ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
   przy u
   l. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy , zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

  4. Posiada Pani/Pan prawo do:

   1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
    lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

   3. przenoszenia danych,

   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów, organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

  7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
   i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2023 roku.