OGŁOSZENIA

IRYD SP. Z O. O. zatrudni pracownika na stanowisko SAMODZIELNY KSIĘGOWY/SAMODZIELNA KSIĘGOWA

IRYD SP. Z O. O.

zatrudni pracownika na stanowisko

SAMODZIELNY KSIĘGOWY/SAMODZIELNA KSIĘGOWA 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg handlowych spółki, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • kalkulacja i przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP),
 • raportowanie na potrzeby zarządcze jak i do instytucji zewnętrznych,
 • księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe,

 • doświadczenie w dziale księgowości bądź biurze rachunkowym,

 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,

 • znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel,

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,

 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność oraz umiejętność podejmowania decyzji.

OFERUJEMY

 • ciekawą pracę na odpowiedzialnym stanowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

 • wynagrodzenie adekwatne do stanowiska, kwalifikacji i zaangażowania,

 • możliwość ciekawego rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy.

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej
i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy u
  l. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy , zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów, organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2022 roku.

Proniek
Eko-pal
Ubezpieczenia
Beauty Space
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Sauna
Rostek, Rawinis