OGŁOSZENIA

IRYD SP. Z O. O. zatrudni pracownika na stanowisko REFERENT ds. księgowości

IRYDDDD-pe4975j9wzkft0geajr7r3y0khz1n8l9e2ygy74npc

IRYD SP. Z O. O.

zatrudni pracownika na stanowisko

REFERENT ds. księgowości

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY 

 • umiejętności sprawnej obsługi narzędzi informatycznych wspomagających realizację bieżących zadań (Microsoft Office, a w szczególności Excel)
 • zdolności komunikacyjnych niezbędnych w kontaktach ze zgłaszającymi się do kadr pracownikami
 • uporządkowania i umiejętności sprawnej archiwizacji dokumentów
 • samodzielności i odpowiedzialności
 • dokładności i staranności w działaniu pod presją czasu
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania i chęci pogłębiania wiedzy
 • dobrej organizacji pracy i dyspozycyjności

DODATKOWO MILE WIDZIANE BĘDĄ

 • doświadczenie w pracy w zespole kadrowo-płacowym
 • wykształcenie wyższe (zwłaszcza kierunkowe)
 • znajomość języka rosyjskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność obsługi programów Płatnik oraz enova 365 Kadry i Płace
 • znajomość regulacji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców
 • znajomość języka rosyjskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym,

OFERUJEMY

 • ciekawą pracę na odpowiedzialnym stanowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do stanowiska, kwalifikacji i zaangażowania,
 • możliwość ciekawego rozwoju zawodowego,
 • miłą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy .

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej
i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z.o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów, organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2022 roku.