OGŁOSZENIA

IRYD SP. Z  O. O.   zatrudni pracownika na stanowisko KIEROWNIK ZMIANY / ZASTĘPCA


IRYD SP. Z  O. O.   zatrudni pracownika na stanowisko KIEROWNIKA ZMIANY / ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA ZMIANY W SYSTEMIE PRACY TRZYZMIANOWEJ

WYMAGANIA

 • wykształcenie minimum średnie
 • umiejętność delegowania zadań
 • dyspozycyjność, łatwość w przyswajaniu wiedzy
 • umiejętność kierowania dużym zespołem pracowników
 • umiejętność organizacji pracy

Więcej informacji pod numerem telefonu (87) 615-05-72 lub osobiście w siedzibie firmy. Osoby kontaktowe – dyrekcja Wydziału 1.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy.

INFORMACJA RODO

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji”.

Można również wyrazić chęć udziału w kolejnych rekrutacjach.

Poniżej przedstawiamy warunki przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 5 w Gołdapi, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.
 • Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Administratora, reprezentującym jego prawnie uzasadniony interes oraz organom administracji publicznej, organom ścigania i sądom, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan / Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach (w tym wypadku dane będą przechowywane do 5 lat).