OGŁOSZENIA

IRYD SP. Z O. O. zatrudni pracownika na stanowisko KIEROWCA / ZAOPATRZENIOWIEC

IRYD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NIEDRZWICY

zatrudni pracownika na stanowisko

KIEROWCA / ZAOPATRZENIOWIEC

WYMAGANIA

 

 

 

 • wykształcenie minimum średnie
 • prawo jazdy kat. B ( mile widziane C + E )
 • dyspozycyjność .

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres m.surwillo@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy . Więcej informacji pod nr tel. 503 197 670 lub (87) 615 05 72 wew. 32.

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej
i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów, organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

 4. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2022 roku.
  osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 5 w Nierdzwicy , zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

 6. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

Rostek, Rawinis
Proniek
PK Serwia
Drzewka Perfekt Abies
Eko-pal
Ubezpieczenia
Niebo w Gębie
Fotowoltaika
Rol-Masz