OGŁOSZENIA

IRYD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NIEDRZWICY zatrudni SPECJALISTĘ DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

IRYD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NIEDRZWICY

zatrudni pracownika na stanowisko

SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

 

OPIS STANOWISKA

 

 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • organizowanie na terenie zakładu gospodarki odpadowej,
 • wykonywanie sprawozdań i zestawień zbiorczych o ilości odpadów,
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie monitoringu zakładu w dziedzinie ochrony środowiska,
 • opracowywanie treści merytorycznej dokumentów,
 • reprezentowanie firmy przed organami kontroli i urzędami w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

 

WYMAGANIA

 

 

 

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • umiejętność przygotowywania analiz i dokumentacji środowiskowej,
 • umiejętność raportowania,
 • umiejętność przygotowywania pism urzędowych,
 • samodzielność, sumienność, dokładność i dyspozycyjność.

 

 • OFERUJEMY

  ambitną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w branży metalowej,

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do kompetencji, wysiłku i zaangażowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy.

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

 

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej
i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem współadministratorów, organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2019 roku.

Beauty Space
Proniek
Eko-pal
Sauna
Rol-Masz
PK Serwis 2023