OGŁOSZENIA

IRYD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NIEDRZWICY zatrudni pracownika na stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

IRYDDDD-pe4975j9wzkft0geajr7r3y0khz1n8l9e2ygy74npc

IRYD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NIEDRZWICY
zatrudni pracownika na stanowisko
REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

ZAKRES OBOWIIĄZKÓW

⦁ wprowadzanie i rozliczanie wyciągów bankowych,

⦁ rozliczanie rozrachunków, analiza i weryfikacja kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald,

⦁ obsługa dokumentów zakupowych oraz wykonywanie wszelkich związanych z nimi czynności,

⦁ wsparcie zespołu finansowo-księgowego w bieżących zadaniach.

NASZE WYMAGANIA

⦁ wykształcenie min. średnie,
⦁ znajomość Excela,
⦁ umiejętność analitycznego myślenia,
⦁ dokładność, rzetelność oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
⦁ zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY

⦁ wsparcie merytoryczne,
⦁ pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
⦁ wynagrodzenie adekwatne do stanowiska, kwalifikacji i zaangażowania,
⦁ możliwość rozwoju zawodowego,
⦁ miłą atmosferę pracy.

 

Więcej informacji do uzyskania w siedzibie firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5, Niedrzwica,19-500 Gołdap.

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej
i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.


Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.
⦁ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Ekonomicznej 5 w Nierdzwicy , zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.
⦁ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.
⦁ Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
⦁ Posiada Pani/Pan prawo do:
⦁ żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
⦁ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
⦁ przenoszenia danych,
⦁ wniesienia skargi do organu nadzorczego,
⦁ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


⦁ Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
⦁ Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów, organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.
⦁ Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2022 roku.