OGŁOSZENIA

IRYD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NIEDRZWICY zatrudni pracownika na stanowisko KIEROWNIK ZMANY/ ZASTĘPCA

Firma IRYD Sp. z o.o.

ul. Ekonomiczna 5, Niedrzwica, 19-500 Gołdap

KIEROWNIKA ZMIANY / ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA ZMIANY W SYSTEMIE PRACY TRZYZMIANOWEJ na Wydziale 1

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie

 • umiejętność delegowania zadań

 • dyspozycyjność, łatwość w przyswajaniu wiedzy

 • umiejętność kierowania dużym zespołem pracowników

 • umiejętność organizacji pracy

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 087 615 05 72 lub osobiście w siedzibie firmy. Osoby kontaktowe – dyrekcja Wydziału 1.

Osoby zainteresowane prosimy również o przesyłanie CV mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5, Niedrzwica,19-500 Gołdap.

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

 

INFORMACJA RODO

 

 

 

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Ekonomicznej 5 w Niedrzwicy, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów, organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2022 roku.

PK Serwia
Proniek
Drzewka Perfekt Abies
Ubezpieczenia
Rostek, Rawinis
Fotowoltaika
Niebo w Gębie
Eko-pal
Rol-Masz