OGŁOSZENIA

IRYD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NIEDRZWICY zatrudni pracownika na stanowisko ASYSTENTKA ZARZĄDU

IRYD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W IRYD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NIEDRZWICY 

zatrudni pracownika na stanowisko

ASYSTENTKA ZARZĄDU

OPIS STANOWISKA

 • koordynowanie kwestii organizacyjnych i formalnych biura zarządu,
 • kontakty z instytucjami, urzędami i innymi podmiotami zewnętrznymi,
 • budowaniu profesjonalnego i pozytywnego wizerunku Firmy,
 • dbałość o prawidłowy obieg informacji i dokumentów oraz terminowość,
 • konstruowanie pism urzędowych, prowadzenie korespondencji, archiwizacja dokumentów,
 • wparcie pracy sekretariatu,
 • prowadzenie rejestrów i zestawień,
 • współpraca z Kadrą Zarządzającą Spółki,
 • kontakty z pracownikami i klientami zewnętrznymi,
 • organizowanie spotkań biznesowych.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe,
 • komunikatywność, zdolności negocjacyjne,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność planowania i ustalania priorytetów,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • wysokie kompetencje informatyczne,
 • umiejętność przygotowywania pism urzędowych,
 • samodzielność, sumienność, dokładność i dyspozycyjność.

OFERUJEMY

 • ambitną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w branży metalowej,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość zdobywania nowych kompetencji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych mailowo na adres rekrutacja@iryd.pl lub dostarczenie do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Gołdapi

INFORMACJA RODO

Kandydatów prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w obecnej
i ewentualnie w kolejnych rekrutacjach.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
  przy u
  l. Ekonomicznej 5 w Gołdapi, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem Współadministratorów, organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
  i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach – w takiej sytuacji będą przetwarzane do końca 2021 roku.