OGŁOSZENIA

Interwencja Straży Pożarnej przy ulicy Królewieckiej

Dziś (20.10.23) strażacy interweniowali z powodu pojawienia się na drogach substancji ropopochodnej, która stanowiła niebezpieczeństwo dla pojazdów poruszających się drogą publiczną. Substancja sprawiała, że na drodze było ślisko i pojazdy nie mogły zachować stabilnego toru jazdy.

Jednym z takich miejsc była ulica Królewiecka, gdzie pracowały dwa zastępy straży pożarnej. Substancja została dokładnie usunięta z drogi i nie stanowi już zagrożenia.