OGŁOSZENIA

Interwencja strażaków z OSP Dunajek

Wczoraj (05.09.2023r.) strażacy z OSP interweniowali miejscowości Dunajek. Interwencja ta dotyczyła usunięcia gniazda szerszeni z kratki wentylacyjnej.

W tym sezonie strażacy, którzy zawsze gotowi są do walki z ogniem i ratowania życia, muszą teraz również radzić sobie z nieustającym napływem zgłoszeń dotyczących gniazd owadów błonkoskrzydłych. Wydaje się, że w tym roku liczba tych małych, ale potencjalnie niebezpiecznych stworzeń jest wyjątkowo wysoka.

Te owady, choć zwykle nie są agresywne, mogą stworzyć gniazda w miejscach, które stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i zwierząt domowych.