OGŁOSZENIA

Internet choć wiele ułatwia, kryje w sobie wiele niebezpieczeństw!

Projekt bez tytułu (64)
Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
 

Biblioteka Publiczna w Gołdapi włącza się w tę akcję prowadząc szkolenia z bezpieczeństwa w Internecie, jednocześnie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa.