OGŁOSZENIA

Internet choć wiele ułatwia, kryje w sobie wiele niebezpieczeństw!

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
 

Biblioteka Publiczna w Gołdapi włącza się w tę akcję prowadząc szkolenia z bezpieczeństwa w Internecie, jednocześnie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa. 

Proniek
Eko-pal
Rol-Masz
Ubezpieczenia
Drzewka Perfekt Abies
Rostek, Rawinis
Niebo w Gębie
Fotowoltaika
PK Serwia