Informacje na temat „Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy” w PUP w Gołdapi

Informacje na temat „Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy” w PUP w Gołdapi źródło zdjęcia:

Czas jaki był na złożenie wniosków to tylko 4 dni od 24.02.2020 r. do 28.02.2020 r. Do powiatowego urzędu pracy wpłynęło 5 wniosków.

Komisja na posiedzeniu w dniu 05.03.2020 r. zapoznała się ze złożonymi wnioskami o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

  • 2 wnioski na 3 stanowiska pracy zostały rekomendowane do dofinansowania ze środków w ramach projektu pn. „Aktywizacja po 30 (2020)” 
  • 1 wniosek na 1 stanowisko pracy został rekomendowany do dofinansowania ze środków w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (V)” 
  • 1 wniosek na 1 stanowisko został zaopiniowany negatywnie. Powodem negatywnej oceny wniosku była cena dostępu do systemu, który był podstawą danego stanowiska pracy. 

 

Protokół komisji z 05.03.2020 r. POWER

Protokół komisji z 05.03.2020 r. RPO

Komentarze    Brak komentarzy