OGŁOSZENIA

Informacja odnośnie odbioru odpadów komunalnych z sektora III z obszaru miasta Gołdap