Informacja dotycząca wysokości świadczeń dla bezrobotnych

Informacja dotycząca wysokości świadczeń dla bezrobotnych źródło zdjęcia: goldap.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi informuje, iż zgodnie z art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068) z dniem 01.09.2020 r. zmianie uległy wysokości świadczeń dla bezrobotnych:

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
a) podstawowy (100 %)

  • w okresie pierwszych 90 dni – 1200,00 zł
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 942,30 zł

b) obniżony (80%)

  • w okresie pierwszych 90 dni – 960,00 zł
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 753,90 zł

b) podwyższony (120 %)

  • w okresie pierwszych 90 dni – 1440,00 zł
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 1130,80 zł

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

a) szkolenia (120% zasiłku) – 1440,00 zł
b) stażu (120 % zasiłku) – 1440,00 zł
c) kontynuowania nauki  (100 % zasiłku) – 1200,00 zł
d) studiów podyplomowych (20 % zasiłku) – 240,00 zł

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – 600,00 zł
 

Komentarze    Brak komentarzy