OGŁOSZENIA

Informacja dotycząca programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Informacja dotycząca programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Od 4 grudnia 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi będzie przyjmował wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 2 stycznia 2024 r. w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł, co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi u pracowników socjalnych danego rejonu opiekuńczego w dniach: poniedziałek – czwartek, w godz. 7.15 – 15.15.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 87 615-50-50 lub bezpośrednio u pracownika socjalnego.http://opsgoldap.com.pl/13500-2/13500/

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Ubezpieczenia