OGŁOSZENIA

Ilu obywateli Ukrainy znalazło już pracę? A ilu wciąż na nią oczekuje?

PUP, powiatowy urząd pracy, bezrobocie,

22 marca  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi odbyło się spotkanie z obywatelami Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu gołdapskiego i są zainteresowani aktywizacją zawodową. W spotkaniu uczestniczyło ok. 65 osób.

W związku z tym wystosowaliśmy do PUP w Gołdapi pismo z zapytaniem o szczegóły dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy. 

Do dnia 30 marca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowały się 24 obywatelki Ukrainy. Zapytaliśmy również ile wyznaczono dla nich miejsc pracy w naszym mieście. 

  ” Na dzień dzisiejszy w urzędzie zgłoszonych jest 15 miejsc aktywizacji zawodowej dla obywateli Ukrainy. Ponadto zgodnie z art. 22 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tut. urząd pracy został powiadomiony o zatrudnieniu 5 obywateli Ukrainy. Sytuacja jest dynamiczna. ” – odpowiedział W.Hołdyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. 

Wg zdobytych przez nas informacji, w gronie 65 osób, które uczestniczyły w ww. spotkaniu, znalazły się same kobiety, a przede wszystkim kobiety z dziećmi.  Postanowiliśmy więc dowiedzieć się, jaka pomoc zostanie oferowana kobietom z dziećmi, które zdecydują się podjąć pracę. 

Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe osoby niebędące obywatelami polskimi mogą skorzystać z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Ponadto jeżeli zarejestrowany obywatel Ukrainy podejmie pracę (staż) może złożyć wniosek w tut. urzędzie pracy o refundację kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z tym, że sytuacja jest dynamiczna, a uchodźcy wciąż osiedlają się w naszym mieście- zarówno ilość miejsc pracy jak i liczba obywateli Ukrainy, zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi w każdej chwili może ulec zmianie. 

Do tej pory przez pośrednictwo gołdapskiego Urząd Pracy do wczoraj (30.03.22 r.) pracę/staż podjęły 2 osoby -jedna z kobiet została asystentem nauczyciela w przedszkolu, a druga rozpoczęła staż, jako osoba sprzątająca. 

Z informacji, które przekazał nam Dyrektor Urzędu Pracy w Gołdapi Wojciech Hołdyński dowiedzieliśmy się, że wczoraj (31.03.2022 r.) odbyła się komisja, na której podjęto decyzje w sprawie rozdysponowania kolejnych miejsc pracy, do których zatrudnieni będą uchodźcy z Ukrainy. 

Prace i staże, jakie podejmą to m.in.: 

  • pomoc nauczyciela
  • woźna
  • pomóc kuchenna
  • asystent stomatolog
  • pomocniczy robotnik w przemyśle
  • usługa biurowa 

Dla porównania w białostockim PUP jako bezrobotni zarejestrowało się 42 uchodźców. Pracę znalazło 264 Ukraińców. W urzędzie są kolejne 102 oferty pracy.