Ile wyniesie płaca minimalna w 2021 roku?

Ile wyniesie płaca minimalna w 2021 roku? źródło zdjęcia:

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2800 złotych brutto. W 2020 najniższa pensja została ustalona na poziomie 2600 zł brutto. Rząd przyjął już rozporządzenie w sprawie wysokości „minimalnego wynagrodzenia za pracę” oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., które przedłożył minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. W 2020 r. było to 17 zł, a 2019 – 14,70.

Obecnie, najniższą krajową otrzymuje co miesiąc 1,7 mln. Polaków. Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, a także dodatku za pracę w nocy.

Płaca minimalna 2021 NETTO – ile na rękę?

Nowa najniższa krajowa brutto wyniesie 2 800 zł. Kwota, którą otrzymamy „na rękę”, czyli netto, to ok. 2061 zł. 

Komentarze    Brak komentarzy