OGŁOSZENIA

II ustny przetarg nieograniczony dotyczący działki 1491/5 przy ul.Kombatantów

Burmistrz Gołdapi ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się dnia 14.06.2023 r.)
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/5 o powierzchni 0,1424 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów w obrębie geodezyjnym 0002 Gołdap 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00039635/3.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.