OGŁOSZENIA

Harmonogram funkcjonowania „pogotowia” [07.08-13.08]

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 7 – 13 sierpnia 2023 r.:

07.08.2023 r.

w godzinach 1800-2200 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

08.08.2023 r. 

w godzinach 1800-2200 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

09.08.2023 r. 

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

10.08.2023 r. 

w godzinach 1800-2200 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

11.08.2023 r. 

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

12.08.2023 r. 

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

13.08.2023 r. 

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi w dniach
7, 8, 10 sierpnia będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.