OGŁOSZENIA

Harmonogram dyżurów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej [20-25 czerwca]

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 19-25 czerwca 2023 r.:

  • 20.06.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 21.06.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 22.06.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 23.06.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 24.06.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 25.06.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi 19 czerwca będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.