OGŁOSZENIA

Harmonogram dyżurów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (05-11)

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 5-11 czerwca 2023 r.:

  • 05.06.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 06.06.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 07.06.2023 r.

w godzinach 1800-2200 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

  • 08.06.2023 r.

w godzinach 800-800– „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

  • 09.06.2023 r.

w godzinach 1800-2200 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

  • 10.06.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

  • 11.06.2023 r.

w godzinach 800-900– „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

w godzinach 900-2100 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2100-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi 7, 8, 9, 11 czerwca będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.

Proniek
Eko-pal
Rostek, Rawinis
Sauna
Rol-Masz
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Beauty Space