Gov – informacja dla osób bezrobotnych

Gov – informacja dla osób bezrobotnych źródło zdjęcia: Obraz Gerd Altmann z Pixabay

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju informujemy, że zmianie uległy zasady obsługi klientów urzędu.
 
Przed złożeniem osobistej wizyty w urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem ustalenia czy Państwa wizyta jest konieczna – większość spraw możecie Państwo załatwić elektronicznie i telefonicznie.
 
Telefon kontaktowy do urzędu: 87 615 03 95 lub 87 615 03 70.
E-mail: olgo@praca.gov.pl
Dane kontaktowe do wszystkich pracowników dostępne są pod adresem:
https://goldap.praca.gov.pl/urzad/wydzialy

Rejestracja osób bezrobotnych

Wszystkie osoby zainteresowane rejestracją jako bezrobotne mogą to zrobić wyłącznie przez internet, za pośrednictwem strony internetowej https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu

Instrukcja jak dokonać elektronicznej rejestracji jest dostępna pod adresem https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html?pre0030.html

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie możliwa rejestracja osobista,  jednak przed złożeniem wizyty w urzędzie należy nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem ds. rejestracji.
Pracownik dokonania wstępnej analizy Państwa dokumentów i formalnej weryfikacji możliwości rejestracji.
Skan / zdjęcie dokumentów do rejestracji po uzgodnieniu z pracownikiem rejestracji można wysłać na adres: rejestracja@goldap.pup.gov.pl

Komunikat dla bezrobotnych dotyczący potwierdzania gotowości do podjęcia pracy

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy w wyznaczonym dniu z doradcą klienta celem potwierdzenia gotowości i ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

Udostępnione usługi elektroniczne

Usługi kierowane do bezrobotnych:

Usługi kierowane do pracodawców:

Uwaga: Formularze dot. opisanych usług elektronicznych należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji na temat założenia profilu zaufanego – https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

W urzędzie można również załatwić wszelkiego rodzaju sprawy elektronicznie poprzez platformę ePUAP:

(https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/).

 

źródło: gov.pl

Komentarze    Brak komentarzy