OGŁOSZENIA

Gotowanie, puzzle, mecz tenisa stołowego- integrowanie społeczności lokalnej

Dom Kultury w Gołdapi w ramach realizacji projektu „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”, prowadzi działania o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Zostały one zrealizowane przez świetlice wiejskie w Grabowie, Kozakach i Żelazkach.

W Kozakach dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, układaniu puzzli oraz warsztatach malowania jaj wielkanocnych i sporcie, takim jak mecz tenisa stołowego. W Grabowie organizowano zajęcia kulinarne, plastyczne i socjoterapeutyczne, podczas których dzieci uczyły się gotowania, tworzenia origami oraz tworzenia dekoracji wiosennych. Ponadto działania te miały na celu integrowanie społeczności lokalnej poprzez aktywności sportowe oraz wykonywanie różnych ozdób. W Żelazkach zaoferowano szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i dorosłych, w tym edukację kulturalną i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień.

W ramach projektu w świetlicach ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”. Powstają pierwsze prace. Inicjatywy potwierdzają rolę świetlic wiejskich jako istotnych ośrodków aktywności społecznej i edukacyjnej na wsi.

Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Gminy Gołdap.

Dom Kultury w Gołdapi