OGŁOSZENIA

Goście z partnerskiego Sakiai w Gołdapi

272060856_2210548955753025_5089136415019286969_n

Dziś (19 stycznia 2022 r.) w Gołdapi odbyło się spotkanie Kristiny Lebedzinskiene Dyrektor Biblioteki w Sakiai oraz Mindaugasa Kriauciunas Dyrektora Centrum Kultury w Sakiai z przedstawicielami gminnych jednostek: Domu Kultury w Gołdapi, Biblioteki Publicznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Spotkanie dotyczyło planów współpracy miast partnerskich w 2022 roku.

Już wkrótce instytucje złożą wspólny wniosek do Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na działania kulturalne.

Planowane są kolejne spotkania, szczególnie w kontekście przygotowania wspólnych projektów do Programu Interreg Litwa – Polska 2021 – 2027.

Spotkanie włodarzy miast partnerskich planowane jest na wiosnę tego roku.