OGŁOSZENIA

Gołdapskie szkoły otrzymają wsparcie finansowe w kwocie 23 750 zł