OGŁOSZENIA

Gołdapscy policjanci dołączyli do Kampanii „Pomarańczowej Wstążki”

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie trwa Kampania Pomarańczowej Wstążki. Jest to czas, kiedy wszyscy mieszkańcy powiatu gołdapskiego podejmują szereg działań na rzecz uświadamiania i tworzenia świata bez przemocy wobec dzieci i młodzieży.

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która ma na celu nagłaśnianie ważnego i trudnego problemu, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest mobilizowanie wszystkich do reagowania i pomagania tak, aby tworzyć świat, w którym dzieci i młodzież będą czuły się bezpiecznie i szczęśliwie. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

Placówki oświatowe z powiatu gołdapskiego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gołdapi aktywnie włączyły się w kampanię „Pomarańczowej Wstążki”.

W minionym tygodniu policjantka wspólnie z Panią Psycholog spotykały się z uczniami oraz gronem pedagogicznym w szkołach na terenie Gołdapi, gdzie udzieliły wskazówek jak radzić sobie z problemem przemocy oraz informowały gdzie poszukiwać pomocy i wsparcia. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na prawa dziecka, godność, wychowanie w szacunku, bezpieczeństwie, wolności oraz kształtować świadome postawy wobec przemocy i jej przeciwdziałaniu. Prelegentki podkreślały i przypomniały,  iż uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w budowanie świata wolnego od przemocy, świata pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Rol-Masz
Ubezpieczenia
Fotowoltaika
PK Serwis 2023