OGŁOSZENIA

Gołdapscy Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem nad wodą

92-194829

Dbanie o bezpieczeństwo nad wodą to jedno z najważniejszych zadań policjantów. Od początku sezonu wakacyjnego funkcjonariusze KPP Gołdap patrolują i systematycznie sprawdzają miejsca wypoczynku nad wodami w naszym powiecie, zwracając szczególną uwagę na „dzikie kąpieliska”.

Gołdapscy policjanci od początku sezonu wodnego pełnią służbę z wykorzystaniem łodzi motorowej dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny osób aktywnie wypoczywających na akwenach oraz ich okolicach. W okresie wakacyjnym taka służba jest bardzo ważna.

„Policyjni wodniacy” posiadają specjalistyczne przeszkolenia w tym zakresie, co pozwala im na niesienie skutecznej pomocy osobom korzystającym z uroków przywodnych terenów. Funkcjonariusze podczas pełnionej służby patrolują akweny oraz kąpieliska miejskie w Gołdapi, w m. Pluszkiejmy oraz w m. Kiepojcie.

Prowadzą również kontrole, podczas których sprawdzają stan trzeźwości użytkowników sprzętów wodnych, a także podejmują działania o charakterze prewencyjnym. Dzięki właśnie takim służbom nie odnotowaliśmy żadnego przypadku utonięcia osoby w ostatnim roku.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Podstawą bezpieczeństwa jest nasza świadomość zagrożeń oraz przestrzeganie podstawowych zasad nad wodą, które mogą uratować nam życie:
1.    Nie wchodźmy do akwenu i nie korzystajmy ze sprzętów wodnych będąc pod działaniem alkoholu.
2.    Korzystajmy z kąpielisk odpowiednio oznakowanych.
3.    Nie skaczmy do wody w nieznanych nam miejscach.
4.    Nie przeceniajmy swoich możliwości i umiejętności pływackich.
5.    Nie pływajmy w czasie trudnych warunków atmosferycznych, np. podczas burzy, mgły.
6.    Zwracajmy uwagę na to, aby dzieci nie wchodziły do wody bez opieki osoby dorosłej, miały założone na sobie dmuchane kamizelki bądź rękawki.
7.    Nie biegajmy po pomostach, nie wrzucajmy do wody śmieci i szkła.

Oprócz ogólnego numeru ratunkowego 112 pamiętajmy też o ważnym numerze telefonu nad wodą: 601 100 100 (WOPR).