Gołdap. Zaawansowanie II etapu Programu Kolej Plus

Gołdap. Zaawansowanie II etapu Programu Kolej Plus źródło zdjęcia: fot. Zbigniew Malinowski

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKL) S.A. omówiły z samorządami zaawansowane prace nad Programem Kolej Plus. PLK przedstawiły zagadnienia ważne dla samorządów, które podczas wideokonferencji poinformowały o podjętych działaniach i dotychczasowym zaangażowaniu. Spółka oferuje merytoryczne wsparcie dla wnioskodawców Programu, który ma zwiększyć dostępność kolei.  Wśród nich jest modernizacja linii kolejowej nr 041 Gołdap – Olecko – Ełk.

II etap Kolej Plus

W drugim etapie samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować rozwiązanie, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.

Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu, który potwierdza zabezpieczenie finansowania minimum 15 proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat. Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Inicjatywa wdrażana przez Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Komentarze    Brak komentarzy